SkillsInZicht Euregio 

 
 

Beoogde resultaten
Het project

Verduurzaming, digitalisering, automatisering, robotisering en internationalisering zijn ontwikkelingen die de wereld in een snel tempo veranderen. Hierdoor evolueren beroepen eveneens in een stroomversnelling. De coronacrisis bevestigt eens te meer, dat de arbeidsmarkt snel kan omslaan. Het is dan ook meer dan ooit van belang dat studenten, werkenden, werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden tijdig kunnen anticiperen op alle veranderingen. Om dat te kunnen doen, is inzicht nodig in de veranderingen in de gevraagde skills (competenties en vaardigheden) binnen de Euregionale arbeidsmarkt.


Met een datagedreven, skills-gerichte aanpak bundelen Euregionale partijen Etil research group, Fontys Hogeschool, Nalantis, LEO Loopbaan, Meet the Youngsters en VKW Limburg hun krachten om de (opleidings)infrastructuur in Nederlands- en Belgisch Limburg inzicht te geven in de veranderingen in de gevraagde Euregionale skills. Onder leiding van Etil research group gaan deze partijen, met steun van het Interreg programma Vlaanderen-Nederland, komende 2 jaar aan de slag met het project SkillsInZicht Euregio.

De aanpak laat zich niet hinderen door grenzen, diploma(h)erkenning, structuren of andere (inter)nationale belemmeringen en biedt direct inzicht en handvatten. Een schijnbare mismatch kan juist een perfecte match zijn, als je beter kijkt naar iemands vaardigheden, al dan niet aangevuld met gerichte scholing (re- & upskilling).


Het Interreg project SkillsInZicht Euregio gaat tools bieden om regio’s en organisaties te helpen bij het krijgen van inzicht in de veranderingen van gevraagde skills op de arbeidsmarkt. Zo wordt een IT-tool ontwikkeld, die jongeren ondersteunt bij het kiezen van vervolgopleidingen en de eerste stappen naar de arbeidsmarkt. Het kan werkenden begeleiden bij Leven Lang Ontwikkelen. Door op een innovatieve manier naar de arbeidsmarkt te kijken, ontstaan unieke inzichten om de mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken. Op basis van de inzichten kunnen gerichte investeringen worden gedaan om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en daarmee toekomstige arbeidsmarkttekorten en -overschotten op te vangen.


Jongeren kunnen direct inzicht krijgen in hun eigen skills en de gevraagde skills van de arbeidsmarkt via Meet the Youngsters: www.meettheyoungsters.nl. Werkenden kunnen dit doen via Leo Loopbaan: www.leoloopbaan.nl. Op deze manier wordt het direct toepasbaar en inzichtelijk. 


Indicator

Projecten

Aantal deelnemers aan gezamelijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamelijke output.

750

Aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunende samenwerkingen van de arbeidsmarkt.

5

Aantal opleidinsinstellingen dat deelneemt aan ondersteun de samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt.

3

Aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunende samenwerkingen gericht op de grensoverschijdende samenwerking van de arbeidsmarkt.

75

Aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunende samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt.

3